تبلیغات برای دنیای دیگر – نیویورک تایمز

[ad_1]

داستان های علمی تخیلی در دهه های 1940 و 1950 بسیار محبوب بود – و همین طور کتاب های مربوط به بشقاب پرنده ها همچنین پوشش اشیا myster مرموز در آسمان شب نیز در تایمز بسیار بود. در تاریخ 6 ژوئیه 1947 ، در صفحه اول مقاله ای تحت عنوان “بشقاب های پرنده که متخصصان را مشکوک می کنند ؛” ممکن است شوخ طبع باشد. ” دو روز بعد ، پیگیری ، همچنین در صفحه اول ، با عنوان تحریک کننده تر ظاهر شد: “” دیسک ها بر فراز نیویورک بلند می شوند ، اکنون به رنگ سفید در همه رنگها دیده می شود. ” شاید تعجب آور نباشد که در آن سالها کتاب نقد و بررسی کتاب پر از تبلیغاتی بود که به دنبال جلب این علاقه به موجودات فرازمینی و دیستوپی بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>