سازمان ملل می گوید متوقف کردن انتشار گسترده متان برای آب و هوا حیاتی است

[ad_1]

بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان متعهد شدند که در سال 2018 نسبت متان آزاد شده از عملیات خود را به میزان یک پنجم ، به کمتر از یک چهارم درصدی از گاز فروخته شده ، تا سال 2025 کاهش دهند – هدفی که شرکت ها اعلام کردند سال گذشته به آن رسیده اند – با آرزوی دستیابی به 0.2 درصد.

به حداقل رساندن متان از محل دفن زباله و همچنین کاهش انتشار متان از دام نقش دارد. اما فناوری های کاهش انتشار در آن زمینه ها چندان مطمئن نیستند. به ویژه انتظار می رود رهاسازی از دام ، سهم فزاینده ای از انتشار متان را در آینده تشکیل دهد ، مگر اینکه پیشرفت های بزرگی در فناوری ایجاد شود ، یا مصرف کنندگان بزرگ گوشت در جهان رژیم خود را تغییر ندهند.

روی هم رفته ، بیش از نیمی از انتشار متان جهانی از فعالیت های انسانی در سه بخش ناشی می شود: سوخت های فسیلی ، محل دفن زباله و سایر زباله ها ، و دام و سایر کشاورزی. همچنین متان از تالاب ها و دیگر منابع طبیعی تراوش می کند.

گزارش سازمان ملل همچنین تأکید می کند که چگونه کاهش انتشار متان می تواند فواید قابل توجهی در سلامت عمومی به همراه داشته باشد. متان یکی از عوامل مهم در شکل گیری ازن در نزدیکی سطح زمین است. ازن شناخته شده است که خطر بستری شدن در بیمارستان و مرگ زودرس را افزایش می دهد. همچنین باعث کاهش عملکرد محصول و رشد جنگل می شود.

گردآوری انتشار متان باعث جلوگیری از بیش از 250،000 مرگ زودرس و بیش از 750،000 مراجعه به بیمارستان مربوط به آسم از سال 2030 به بعد هر ساله می شود. همچنین میزان انتشار کمتری باعث جلوگیری از بیش از 70 میلیارد ساعت کارگر از دست رفته در اثر گرمای شدید و بیش از 25 میلیون تن تلفات محصول در سال می شود.

نکته قابل توجه این است که ، بدون هیچ اقدامی ، انتشار متان ممکن است کمک کند تا جهان را تا آستانه تغییرات آب و هوایی فاجعه بار پیش ببرد. گزارش سازمان ملل پیش بینی می کند که در صورت عدم کنترل ، انتشار متان حداقل تا سال 2040 به افزایش خود ادامه خواهد داد.

دکتر شیندل گفت: “ما هنوز هم در مسیر اشتباهی وحشیانه پیش می رویم ، اما می توانیم این مسئله را خیلی سریع تغییر دهیم. “همه ما می توانیم از یک داستان موفقیت در زمینه اقلیم استفاده کنیم.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>