Monthly Archives ژوئن 2021

نائومی اوزاکا پس از اختلاف در کنفرانس خبری ، مسابقات آزاد فرانسه را ترک کرد

[ad_1]

به گفته آنها ، اوزاکا از تعامل با آنها امتناع ورزید و چاره ای جز پیگیری مجازات های مهم برای اطمینان از عدم برتری اوزاکا نسبت به رقبای خود باقی نگذاشت.

مقامات اظهار داشتند: “ما می خواهیم تأكید كنیم كه قوانینی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود كه با همه بازیکنان دقیقاً یکسان رفتار می شود ، صرف نظر از قد ، اعتقادات و موفقیت آنها.” “به عنوان یک ورزش ، هیچ چیز مهمتر از این نیست که هیچ بازیکنی برتری ناعادلانه ای نسبت به بازیکن دیگر نداشته باشد ، که متأسفانه در این شرایط اگر یک بازیکن از اختصاص وقت برای شرکت در تعهدات رسانه ای خودداری کند ، در حالی که بقیه همه از تعهدات خود احترام می گذارند ، چنین است...

Read More