تشخیص مهره مار گردن tagged posts

تشخیص آجیل مار. چگونه مهره اصلی مار را تشخیص دهیم؟

این مرحله باید با دقت و وسواس بیشتری انجام شود تا آجیل در روزهای اول استفاده شروع به کار کند. تمام این مراحل را مهره مار می نامند. برای دیدن اطلاعات و عکس ها و محل اکانت مار دابویا که عمدتا در هند قرار دارد از جستجوی انگلیسی دابویا (Daboia russelii) استفاده کنید زیرا به زبان فارسی و ایرانی تنها من فروش این اکانت ها هستم. کمبود امکانات زندان، نبود خدمات بهداشتی و تغذیه ای برای زندانیان در کنار شکنجه زندانیان و آزار و اذیت خانواده و نگرانی زندانیان از وضعیت معیشتی فرزندان و همسرانشان از عوامل بروز بیماری های جسمی و روانی است. نظام جمهوری از درمان زندانیان که برخی از آنها از بیماری های سخت رنج می برند جلوگیری می کند...

Read More